Xbox Live
Opis grozda
Domov
O grozdu
Člani
Dogodki
Projekti
Člani GP po dejavnostih
Brizganje
Ekstrudiranje
Preoblikovanje
Materiali
Orodja
R&D
Pihanje
Kompoziti
Gume, elastomeri
Združenja, inštitucije
Partnerski grozdi
Kontakt
Naslov:
Kidričeva ulica 25
3000 Celje
Slovenija

Telefon: (03) 425 84 00
Faks: (03) 425 84 09


R&D Natisni E-pošta
UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za kemijo
Aškerčeva 5
1000 Ljubljana
www.fkkt.uni-lj.si
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERZA V LJUBLJANI Naravoslovnotehniška fakulteta
Aškerčeva 12
1000 Ljubljana
www.ntf.uni-lj.si
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana
www.fs.uni-lj.si
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA

Hajdrihova ul. 19
1000 Ljubljana

www.ki.si
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za strojništvo
Smetanova ul. 17
2000 Maribor
www.fs.uni-mb.si
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERZA V MARIBORU Ekonomsko-poslovna fakulteta
Razlagova ul. 14
2000 Maribor
www.epf.uni-mb.si
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije
Kidričeva 25
3000 Celje
www.tecos.si
• Izvajanje digitalizacij in Reverse engineeringa
• 2D risanje in 3D modeliranje
(I-DEAS, Cimatron...)
• Programiranje NC strojev (Cimatron,...)
• Izdelava orodij za preoblikovanje kovin in brizganje plastike
• Konstruiranje plastičnih izdelkov in orodij
• Izvajanje simulacij na področju brizganja plastike (Moldflow), preoblikovanja pločevine (Pam-Stamp), tlačnega litja (Pam-Cast);
• Seminarji na področju plastike, pločevine, proizvodnje orodij
• Organizacija mednarodnih konferenc (ICIT)...
• 3D Scanning and Reverse Engineering Applications
• 2D sketching and 3D modelling
(I-DEAS, Cimatron...)
• NC machines programming
• (Cimatron,...)
• Making tools for injection molders and metal transformers
• Construction of plastic parts and molds
• Simulations for injection molders (Moldflow), transformers of sheet metals (Pam-Stamp) and pressure die casting (Pam-Cast)
• Seminars on plastics, sheet metals, toolmaking
• Organisation of international conferences (ICIT...)
ZDRUŽENJE RAZISKOVALCEV SLOVENIJE
Štefanova 12
1000 Ljubljana
www.zdr-raziskovalcev.si
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
NAVODNIK d.o.o.
Kidričeva 25
3000 Celje
www.navodnik.si
Priročniki “Plastik orodjar”, “Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Katalog “Plastika, guma, kemikalije, orodja, oprema”
Revija PLAST FORMA
Manual “Plastik orodjar”, “Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Catalogue “Plastics, rubber, chemicals, tools, equipment”
Magazine PLAST FORMA
ERA KOPLAS d.o.o.
Prešernova 10
3320 Velenje
www.era.si
Kooperacija
Marketing
Prodaja materialov in polizdelkov
Cooperation
Marketing
Sale of materials and semifinished products
IZVIR d.o.o.
Ul. Ivanke Uranjek 2
3310 Žalec
www.izvir.com  
Investicijsko, poslovno, finančno in trgovsko svetovanje
Investicijski programi, priprava in ocena
Investment, business, financial and commercial advice
Investment programs, preparation and estimation
ROSINA d.o.o.
Razlagova 23
2000 Maribor


Marketing
Kooperacija
Posredovanje pri prodaji
Marketing
Cooperation
Sales agency

RAZVOJ IZDELKOV

UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za kemijo
Aškerčeva 5
1000 Ljubljana
www.fkkt.uni-lj.si
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERZA V LJUBLJANI Naravoslovnotehniška fakulteta
Aškerčeva 12
1000 Ljubljana
www.ntf.uni-lj.si
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERZA V LJUBLJANI Fakulteta za strojništvo
Aškerčeva 6
1000 Ljubljana
www.fs.uni-lj.si
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
KEMIJSKI INŠTITUT LJUBLJANA

Hajdrihova ul. 19
1000 Ljubljana

www.ki.si
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERZA V MARIBORU Fakulteta za strojništvo
Smetanova ul.17
2000 Maribor
www.fs.uni-mb.si
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERZA V MARIBORU Ekonomsko-poslovna fakulteta
Razlagova ul. 14
2000 Maribor
www.epf.uni-mb.si
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije
Kidričeva 25
3000 Celje
www.tecos.si
• Izvajanje digitalizacij in Reverse engineeringa
• 2D risanje in 3D modeliranje
(I-DEAS, Cimatron...)
• Programiranje NC strojev (Cimatron,...)
• Izdelava orodij za preoblikovanje kovin in brizganje plastike
• Konstruiranje plastičnih izdelkov in orodij
• Izvajanje simulacij na področju brizganja plastike (Moldflow), preoblikovanja pločevine (Pam-Stamp), tlačnega litja (Pam-Cast);
• Seminarji na področju plastike, pločevine, proizvodnje orodij
• Organizacija mednarodnih konferenc (ICIT)...
• 3D Scanning and Reverse Engineering Applications
• 2D sketching and 3D modelling
(I-DEAS, Cimatron...)
• NC machines programming
• (Cimatron,...)
• Making tools for injection molders and metal transformers
• Construction of plastic parts and molds
• Simulations for injection molders (Moldflow), transformers of sheet metals (Pam-Stamp) and pressure die casting (Pam-Cast)
• Seminars on plastics, sheet metals, toolmaking
• Organisation of international conferences (ICIT...)
ZDRUŽENJE RAZISKOVALCEV SLOVENIJE
Štefanova 12
1000 Ljubljana
www.zdr-raziskovalcev.si
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
NAVODNIK d.o.o.
Kidričeva 25
3000 Celje
www.navodnik.si
Priročniki “Plastik orodjar”, “Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Katalog “Plastika, guma, kemikalije, orodja, oprema”
Revija PLAST FORMA
Manual “Plastik orodjar”, “Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Catalogue “Plastics, rubber, chemicals, tools, equipment”
Magazine PLAST FORMA
ERA KOPLAS d.o.o.
Prešernova 10
3540 Velenje
www.era.si
Kooperacija
Marketing
Prodaja materialov in polizdelkov
Cooperation
Marketing
Sale of materials and semifinished products
IZVIR d.o.o.
Ul. Ivanke Uranjek 2
3310 Žalec
www.izvir.com  
Investicijsko, poslovno, finančno in trgovsko svetovanje
Investicijski programi, priprava in ocena
Investment, business, financial and commercial advice
Investment programs, preparation and estimation
ROSINA d.o.o.
Razlagova 23
2000 Maribor


Marketing
Kooperacija
Posredovanje pri prodaji
Marketing
Cooperation
Sales agency

KONSTRUIRANJE ORODIJ

KOLEKTOR LIV d.o.o.
Industrijska cesta 2
6230 Postojna
www.liv.si
Sesalniki in pribor, WC splakovalniki, sanitarni in kuhinjski sifoni, ekstrudirane cevi in profili, brizgani deli za avtomobilsko industrijo
Vacuum cleaners and accessories, flush tanks and armatures, sanitary and sink traps, extruded pipes and profiles, injected molded parts for automotive industry
OPLAST Ofentavšek Tone s.p.
Tepanje 63
3210 Slovenske Konjice
www.oplast.si
Embalaža
Orodje kot pribor
Navijalci rolet
Packaging
Tool kit
Roller blind winders
FEROPLAST Sabotin Franc s.p.

Moščanci 28
9202 Mačkovci

www.feroplast-sp.si
Orodja za brizganje
Brizgani izdelki: tankostenska posoda, pisarniški pribor, piknik pribor, stojala za namizne zastavice
Injection moulding tools
Injection molded products:
thin-walled containers, office stationery, picnic service, stands for table flags
SALVI Orodjarstvo in plastika s.p.
Klanec 2
6310 Izola
www.salvi.si  
Orodja za: avtomobilsko industrijo, brizganje plastike, farmacevtsko ind.., gumarstvo, izdelavo embalaže, modele
Varnostne vezi, zapiralke
CAD modeliranje - projektiranje plastičnih izdelkov in orodij
Izdelava orodij za najpreciznejše in miniaturne izdelke
Brizganje na strojih do 70 ton
Tools for: autoindustry, injection moulding, pharmacy industry, rubber industry, producing packaging, models
Safety bindings, cocks
CAD modeling – projecting of plastic products and tools
Tools for precise and miniature products, Injection moulding on machines up to 70 tons
TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije
Kidričeva 25
3000 Celje
www.tecos.si
• Izvajanje digitalizacij in Reverse engineeringa
• 2D risanje in 3D modeliranje
(I-DEAS, Cimatron...)
• Programiranje NC strojev (Cimatron,...)
• Izdelava orodij za preoblikovanje kovin in brizganje plastike
• Konstruiranje plastičnih izdelkov in orodij
• Izvajanje simulacij na področju brizganja plastike (Moldflow), preoblikovanja pločevine (Pam-Stamp), tlačnega litja (Pam-Cast);
• Seminarji na področju plastike, pločevine, proizvodnje orodij
• Organizacija mednarodnih konferenc (ICIT)...
• 3D Scanning and Reverse Engineering Applications
• 2D sketching and 3D modelling
(I-DEAS, Cimatron...)
• NC machines programming
• (Cimatron,...)
• Making tools for injection molders and metal transformers
• Construction of plastic parts and molds
• Simulations for injection molders (Moldflow), transformers of sheet metals (Pam-Stamp) and pressure die casting (Pam-Cast)
• Seminars on plastics, sheet metals, toolmaking
• Organisation of international conferences (ICIT...)
TEHNOS d.o.o.
Cesta ob železnici 1
3310 Žalec

Polizdelki iz gume, termoplastične gume, termoplastov in v kombinaciji guma-plastika-kovina
Proizvodnja opreme: drobilci-mlini, sušilci, separatorji, skladiščni regali
Semifinished parts of rubber, thermoplastic rubber, thermoplastic and in combination rubber-plastic-metal
Production of equipment: mills, dryers, separators, storage racks

CAE

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije
Kidričeva 25
3000 Celje
www.tecos.si
• Izvajanje digitalizacij in Reverse engineeringa
• 2D risanje in 3D modeliranje
(I-DEAS, Cimatron...)
• Programiranje NC strojev (Cimatron,...)
• Izdelava orodij za preoblikovanje kovin in brizganje plastike
• Konstruiranje plastičnih izdelkov in orodij
• Izvajanje simulacij na področju brizganja plastike (Moldflow), preoblikovanja pločevine (Pam-Stamp), tlačnega litja (Pam-Cast);
• Seminarji na področju plastike, pločevine, proizvodnje orodij
• Organizacija mednarodnih konferenc (ICIT)...
• 3D Scanning and Reverse Engineering Applications
• 2D sketching and 3D modelling
(I-DEAS, Cimatron...)
• NC machines programming
• (Cimatron,...)
• Making tools for injection molders and metal transformers
• Construction of plastic parts and molds
• Simulations for injection molders (Moldflow), transformers of sheet metals (Pam-Stamp) and pressure die casting (Pam-Cast)
• Seminars on plastics, sheet metals, toolmaking
• Organisation of international conferences (ICIT...)

TRŽNE RAZISKAVE

UNIVERZA V MARIBORU Ekonomsko-poslovna fakulteta
Razlagova ul. 14
2000 Maribor
www.epf.uni-mb.si
Projekti,
meritve,
izobraževanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
NAVODNIK d.o.o.
Kidričeva 25
3000 Celje
www.navodnik.si
Priročniki “Plastik orodjar”,“Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Katalog “Plastika, guma, kemikalije, orodja, oprema”
Revija PLAST FORMA
Manual “Plastik orodjar”,“Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Catalogue “Plastics, rubber, chemicals, tools, equipment”
Magazine PLAST FORMA
ERA KOPLAS d.o.o.
Prešernova 10
3540 Velenje
www.era.si
Kooperacija
Marketing
Prodaja materialov in polizdelkov
Cooperation
Marketing
Sale of materials and semifinished products
IZVIR d.o.o.
Ul. Ivanke Uranjek 2
3310 Žalec
www.izvir.com  
Investicijsko, poslovno, finančno in trgovsko svetovanje
Investicijski programi, priprava in ocena
Investment, business, financial and commercial advice
Investment programs, preparation and estimation
ROSINA d.o.o.
Razlagova 23
2000 Maribor


Marketing
Kooperacija
Posredovanje pri prodaji
Marketing
Cooperation
Sales agency
 
Aktualno
Projekti