Xbox Live
Description of Cluster
Home
About cluster
Members
Events
Projects
Activities of members
Injection moulding
Extrusion
Transforming
Materials
Tools
R&D
Blow moulding
Composites
Rubber, elastomers
Associations
Partner Clusters
Contact
Naslov:
Kidričeva ulica 25
3000 Celje
Slovenija

Telefon: (03) 425 84 00
Faks: (03) 425 84 09


R&D Print E-mail
UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Chemistry and Chemical Technology
Askerceva 5
1000 Ljubljana
www.fkkt.uni-lj.si
Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Natural Sciences and Engineering
Askerceva 12
1000 Ljubljana
www.ntf.uni-lj.si
Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of  Mechanical Engineering
Askerceva 6
1000 Ljubljana
www.fs.uni-lj.si
Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
National Institute of Chemistry Slovenia

Hajdrihova ul. 19
1000 Ljubljana

www.ki.si
Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERSITY OF MARIBOR
Faculty of Mechanical Engineering
Smetanova ul. 17
2000 Maribor
www.fs.uni-mb.si
Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERSITY OF MARIBOR
Faculty of Economics and Business
Razlagova ul. 14
2000 Maribor
www.epf.uni-mb.si
Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
TECOS
Slovenian Tool and Die Development Center
Kidriceva 25
3000 Celje
www.tecos.si
• Izvajanje digitalizacij in Reverse engineeringa
• 2D risanje in 3D modeliranje
(I-DEAS, Cimatron...)
• Programiranje NC strojev (Cimatron,...)
• Izdelava orodij za preoblikovanje kovin in brizganje plastike
• Konstruiranje plasticnih izdelkov in orodij
• Izvajanje simulacij na podrocju brizganja plastike (Moldflow), preoblikovanja plocevine (Pam-Stamp), tlacnega litja (Pam-Cast);
• Seminarji na podrocju plastike, plocevine, proizvodnje orodij
• Organizacija mednarodnih konferenc (ICIT)...
• 3D Scanning and Reverse Engineering Applications
• 2D sketching and 3D modelling
(I-DEAS, Cimatron...)
• NC machines programming
• (Cimatron,...)
• Making tools for injection molders and metal transformers
• Construction of plastic parts and molds
• Simulations for injection molders (Moldflow), transformers of sheet metals (Pam-Stamp) and pressure die casting (Pam-Cast)
• Seminars on plastics, sheet metals, toolmaking
• Organisation of international conferences (ICIT...)
Zdruzenje raziskovalcev Slovenije - The Association of Slovenian Researchers
Stefanova 12
1000 Ljubljana
www.zdr-raziskovalcev.si
Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
NAVODNIK d.o.o.
Kidriceva 25
3000 Celje
www.navodnik.si
Prirocniki “Plastik orodjar”, “Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Katalog “Plastika, guma, kemikalije, orodja, oprema”
Revija PLAST FORMA
Manual “Plastik orodjar”, “Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Catalogue “Plastics, rubber, chemicals, tools, equipment”
Magazine PLAST FORMA
ERA KOPLAS d.o.o.
Presernova 10
3320 Velenje
www.era.si
Kooperacija
Marketing
Prodaja materialov in polizdelkov
Cooperation
Marketing
Sale of materials and semifinished products
IZVIR d.o.o.
Ul. Ivanke Uranjek 2
3310 Zalec
www.izvir.com  
Investicijsko, poslovno, financno in trgovsko svetovanje
Investicijski programi, priprava in ocena
Investment, business, financial and commercial advice
Investment programs, preparation and estimation
ROSINA d.o.o.
Razlagova 23
2000 Maribor


Marketing
Kooperacija
Posredovanje pri prodaji
Marketing
Cooperation
Sales agency

PRODUCT DEVELOPMENT

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Chemistry and Chemical Technology
Askerceva 5
1000 Ljubljana
www.fkkt.uni-lj.si
Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Natural Sciences and Engineering
Askerceva 12
1000 Ljubljana
www.ntf.uni-lj.si
Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of  Mechanical Engineering
Askerceva 6
1000 Ljubljana
www.fs.uni-lj.si
Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
National Institute of Chemistry Slovenia

Hajdrihova ul. 19
1000 Ljubljana

www.ki.si
Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERSITY OF MARIBOR
Faculty of Mechanical Engineering
Smetanova ul.17
2000 Maribor
www.fs.uni-mb.si
Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
UNIVERSITY OF MARIBOR
Faculty of Economics and Business
Razlagova ul. 14
2000 Maribor
www.epf.uni-mb.si
Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
TECOS
Slovenian Tool and Die Development Center
Kidriceva 25
3000 Celje
www.tecos.si
• Izvajanje digitalizacij in Reverse engineeringa
• 2D risanje in 3D modeliranje
(I-DEAS, Cimatron...)
• Programiranje NC strojev (Cimatron,...)
• Izdelava orodij za preoblikovanje kovin in brizganje plastike
• Konstruiranje plasticnih izdelkov in orodij
• Izvajanje simulacij na podrocju brizganja plastike (Moldflow), preoblikovanja plocevine (Pam-Stamp), tlacnega litja (Pam-Cast);
• Seminarji na podrocju plastike, plocevine, proizvodnje orodij
• Organizacija mednarodnih konferenc (ICIT)...
• 3D Scanning and Reverse Engineering Applications
• 2D sketching and 3D modelling
(I-DEAS, Cimatron...)
• NC machines programming
• (Cimatron,...)
• Making tools for injection molders and metal transformers
• Construction of plastic parts and molds
• Simulations for injection molders (Moldflow), transformers of sheet metals (Pam-Stamp) and pressure die casting (Pam-Cast)
• Seminars on plastics, sheet metals, toolmaking
• Organisation of international conferences (ICIT...)
Zdruzenje raziskovalcev Slovenije - The Association of Slovenian Researchers
Stefanova 12
1000 Ljubljana
www.zdr-raziskovalcev.si
Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
NAVODNIK d.o.o.
Kidriceva 25
3000 Celje
www.navodnik.si
Prirocniki “Plastik orodjar”, “Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Katalog “Plastika, guma, kemikalije, orodja, oprema”
Revija PLAST FORMA
Manual “Plastik orodjar”, “Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Catalogue “Plastics, rubber, chemicals, tools, equipment”
Magazine PLAST FORMA
ERA KOPLAS d.o.o.
Presernova 10
3540 Velenje
www.era.si
Kooperacija
Marketing
Prodaja materialov in polizdelkov
Cooperation
Marketing
Sale of materials and semifinished products
IZVIR d.o.o.
Ul. Ivanke Uranjek 2
3310 Zalec
www.izvir.com  
Investicijsko, poslovno, financno in trgovsko svetovanje
Investicijski programi, priprava in ocena
Investment, business, financial and commercial advice
Investment programs, preparation and estimation
ROSINA d.o.o.
Razlagova 23
2000 Maribor


Marketing
Kooperacija
Posredovanje pri prodaji
Marketing
Cooperation
Sales agency

CONSTRUCTION OF TOOLS

KOLEKTOR LIV d.o.o.
Industrijska cesta 2
6230 Postojna
www.liv.si
Sesalniki in pribor, WC splakovalniki, sanitarni in kuhinjski sifoni, ekstrudirane cevi in profili, brizgani deli za avtomobilsko industrijo
Vacuum cleaners and accessories, flush tanks and armatures, sanitary and sink traps, extruded pipes and profiles, injected molded parts for automotive industry
OPLAST Ofentavsek Tone s.p.
Tepanje 63
3210 Slovenske Konjice
www.oplast.si
Embalaza
Orodje kot pribor
Navijalci rolet
Packaging
Tool kit
Roller blind winders
FEROPLAST Sabotin Franc s.p.

Moscanci 28
9202 Mackovci

www.feroplast-sp.si
Orodja za brizganje
Brizgani izdelki: tankostenska posoda, pisarniski pribor, piknik pribor, stojala za namizne zastavice
Injection moulding tools
Injection molded products:
thin-walled containers, office stationery, picnic service, stands for table flags
SALVI Orodjarstvo in plastika s.p.
Klanec 2
6310 Izola
www.salvi.si  
Orodja za: avtomobilsko industrijo, brizganje plastike, farmacevtsko ind.., gumarstvo, izdelavo embalaze, modele
Varnostne vezi, zapiralke
CAD modeliranje - projektiranje plasticnih izdelkov in orodij
Izdelava orodij za najpreciznejse in miniaturne izdelke
Brizganje na strojih do 70 ton
Tools for: autoindustry, injection moulding, pharmacy industry, rubber industry, producing packaging, models
Safety bindings, cocks
CAD modeling – projecting of plastic products and tools
Tools for precise and miniature products, Injection moulding on machines up to 70 tons
TECOS
Slovenian Tool and Die Development Center
Kidriceva 25
3000 Celje
www.tecos.si
• Izvajanje digitalizacij in Reverse engineeringa
• 2D risanje in 3D modeliranje
(I-DEAS, Cimatron...)
• Programiranje NC strojev (Cimatron,...)
• Izdelava orodij za preoblikovanje kovin in brizganje plastike
• Konstruiranje plasticnih izdelkov in orodij
• Izvajanje simulacij na podrocju brizganja plastike (Moldflow), preoblikovanja plocevine (Pam-Stamp), tlacnega litja (Pam-Cast);
• Seminarji na podrocju plastike, plocevine, proizvodnje orodij
• Organizacija mednarodnih konferenc (ICIT)...
• 3D Scanning and Reverse Engineering Applications
• 2D sketching and 3D modelling
(I-DEAS, Cimatron...)
• NC machines programming
• (Cimatron,...)
• Making tools for injection molders and metal transformers
• Construction of plastic parts and molds
• Simulations for injection molders (Moldflow), transformers of sheet metals (Pam-Stamp) and pressure die casting (Pam-Cast)
• Seminars on plastics, sheet metals, toolmaking
• Organisation of international conferences (ICIT...)
TEHNOS d.o.o.
Cesta ob zeleznici 1
3310 Zalec

Polizdelki iz gume, termoplasticne gume, termoplastov in v kombinaciji guma-plastika-kovina
Proizvodnja opreme: drobilci-mlini, susilci, separatorji, skladiscni regali
Semifinished parts of rubber, thermoplastic rubber, thermoplastic and in combination rubber-plastic-metal
Production of equipment: mills, dryers, separators, storage racks

CAE

TECOS
Slovenian Tool and Die Development Center
Kidriceva 25
3000 Celje
www.tecos.si
• Izvajanje digitalizacij in Reverse engineeringa
• 2D risanje in 3D modeliranje
(I-DEAS, Cimatron...)
• Programiranje NC strojev (Cimatron,...)
• Izdelava orodij za preoblikovanje kovin in brizganje plastike
• Konstruiranje plasticnih izdelkov in orodij
• Izvajanje simulacij na podrocju brizganja plastike (Moldflow), preoblikovanja plocevine (Pam-Stamp), tlacnega litja (Pam-Cast);
• Seminarji na podrocju plastike, plocevine, proizvodnje orodij
• Organizacija mednarodnih konferenc (ICIT)...
• 3D Scanning and Reverse Engineering Applications
• 2D sketching and 3D modelling
(I-DEAS, Cimatron...)
• NC machines programming
• (Cimatron,...)
• Making tools for injection molders and metal transformers
• Construction of plastic parts and molds
• Simulations for injection molders (Moldflow), transformers of sheet metals (Pam-Stamp) and pressure die casting (Pam-Cast)
• Seminars on plastics, sheet metals, toolmaking
• Organisation of international conferences (ICIT...)
MARKET RESEARCH
UNIVERSITY OF MARIBOR
Faculty of Economics and Business
Razlagova ul. 14
2000 Maribor
www.epf.uni-mb.si
Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR
Projects
Measurements
Education
Research&development
NAVODNIK d.o.o.
Kidriceva 25
3000 Celje
www.navodnik.si
Prirocniki “Plastik orodjar”,“Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Katalog “Plastika, guma, kemikalije, orodja, oprema”
Revija PLAST FORMA
Manual “Plastik orodjar”,“Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Catalogue “Plastics, rubber, chemicals, tools, equipment”
Magazine PLAST FORMA
ERA KOPLAS d.o.o.
Presernova 10
3540 Velenje
www.era.si
Kooperacija
Marketing
Prodaja materialov in polizdelkov
Cooperation
Marketing
Sale of materials and semifinished products
IZVIR d.o.o.
Ul. Ivanke Uranjek 2
3310 Zalec
www.izvir.com  
Investicijsko, poslovno, financno in trgovsko svetovanje
Investicijski programi, priprava in ocena
Investment, business, financial and commercial advice
Investment programs, preparation and estimation
ROSINA d.o.o.
Razlagova 23
2000 Maribor


Marketing
Kooperacija
Posredovanje pri prodaji
Marketing
Cooperation
Sales agency
 
Current news, events
  • Training on advanced ICT Tools, ICTPlast project
  • PLAST 2018 (Plastics and rubber fair, 29.5. - 1.6.2018, Milano
  • GELCLAD – new H2020 project with four partners from Slovenia: development of highly efficient eco-panels with integrated nano-insulation
  • AGRIMAX is an EU-funded project that is developing and demonstrating the production of multiple, high-value products from crop and food-processing waste. Agrimax will maximise the EU’s sustainability, while providing new biobased compounds for the chemicals, food-packaging and farming sectors. The Agrimax consortium combines the expertise of 29 partners from 10 European countries: 18 of which are from industry. A review article has been published in the special issue of “Sustainability in Food Supply Chain and Food Industry” Sustainability Journal. AGRIMAX animation.
Projects