UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Chemistry and Chemical Technology

Askerceva 5
1000 Ljubljana
www.fkkt.uni-lj.si

Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR 

Projects
Measurements
Education
Research&development

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Natural Sciences and Engineering 

Askerceva 12
1000 Ljubljana
www.ntf.uni-lj.si

Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR

Projects
Measurements
Education
Research&development

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of  Mechanical Engineering

Askerceva 6
1000 Ljubljana
www.fs.uni-lj.si

Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR

Projects
Measurements
Education
Research&development

National Institute of Chemistry Slovenia

Hajdrihova ul. 19
1000 Ljubljana

www.ki.si

Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR

Projects
Measurements
Education
Research&development

UNIVERSITY OF MARIBOR
Faculty of Mechanical Engineering

Smetanova ul. 17
2000 Maribor
www.fs.uni-mb.si

Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR

Projects
Measurements
Education
Research&development

UNIVERSITY OF MARIBOR
Faculty of Economics and Business

Razlagova ul. 14
2000 Maribor
www.epf.uni-mb.si

Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR

Projects
Measurements
Education
Research&development

TECOS
Slovenian Tool and Die Development Center

Kidriceva 25
3000 Celje
www.tecos.si

• Izvajanje digitalizacij in Reverse engineeringa
• 2D risanje in 3D modeliranje 
(I-DEAS, Cimatron...)
• Programiranje NC strojev (Cimatron,...)
• Izdelava orodij za preoblikovanje kovin in brizganje plastike
• Konstruiranje plasticnih izdelkov in orodij
• Izvajanje simulacij na podrocju brizganja plastike (Moldflow), preoblikovanja plocevine (Pam-Stamp), tlacnega litja (Pam-Cast);
• Seminarji na podrocju plastike, plocevine, proizvodnje orodij
• Organizacija mednarodnih konferenc (ICIT)...

• 3D Scanning and Reverse Engineering Applications
• 2D sketching and 3D modelling 
(I-DEAS, Cimatron...)
• NC machines programming
• (Cimatron,...)
• Making tools for injection molders and metal transformers
• Construction of plastic parts and molds
• Simulations for injection molders (Moldflow), transformers of sheet metals (Pam-Stamp) and pressure die casting (Pam-Cast)
• Seminars on plastics, sheet metals, toolmaking
• Organisation of international conferences (ICIT...)

Zdruzenje raziskovalcev Slovenije - The Association of Slovenian Researchers

Stefanova 12
1000 Ljubljana 
www.zdr-raziskovalcev.si

Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR

Projects
Measurements
Education
Research&development

NAVODNIK d.o.o.

Kidriceva 25
3000 Celje 
www.navodnik.si

Prirocniki “Plastik orodjar”, “Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Katalog “Plastika, guma, kemikalije, orodja, oprema”
Revija PLAST FORMA 

Manual “Plastik orodjar”, “Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Catalogue “Plastics, rubber, chemicals, tools, equipment”
Magazine PLAST FORMA

ERA KOPLAS d.o.o.

Presernova 10
3320 Velenje 
www.era.si

Kooperacija
Marketing
Prodaja materialov in polizdelkov

Cooperation
Marketing
Sale of materials and semifinished products

IZVIR d.o.o.

Ul. Ivanke Uranjek 2
3310 Zalec 
www.izvir.com  

Investicijsko, poslovno, financno in trgovsko svetovanje
Investicijski programi, priprava in ocena

Investment, business, financial and commercial advice
Investment programs, preparation and estimation

ROSINA d.o.o.

Razlagova 23
2000 Maribor 

Marketing
Kooperacija
Posredovanje pri prodaji

Marketing
Cooperation
Sales agency

PRODUCT DEVELOPMENT

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Chemistry and Chemical Technology

Askerceva 5
1000 Ljubljana
www.fkkt.uni-lj.si

Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR 

Projects
Measurements
Education
Research&development

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of Natural Sciences and Engineering

Askerceva 12
1000 Ljubljana
www.ntf.uni-lj.si

Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR

Projects
Measurements
Education
Research&development

UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Faculty of  Mechanical Engineering

Askerceva 6
1000 Ljubljana
www.fs.uni-lj.si

Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR

Projects
Measurements
Education
Research&development

National Institute of Chemistry Slovenia

Hajdrihova ul. 19
1000 Ljubljana

www.ki.si

Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR

Projects
Measurements
Education
Research&development

UNIVERSITY OF MARIBOR
Faculty of Mechanical Engineering

Smetanova ul.17
2000 Maribor
www.fs.uni-mb.si

Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR

Projects
Measurements
Education
Research&development

UNIVERSITY OF MARIBOR
Faculty of Economics and Business

Razlagova ul. 14
2000 Maribor
www.epf.uni-mb.si

Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR

Projects
Measurements
Education
Research&development

TECOS
Slovenian Tool and Die Development Center

Kidriceva 25
3000 Celje
www.tecos.si

• Izvajanje digitalizacij in Reverse engineeringa
• 2D risanje in 3D modeliranje 
(I-DEAS, Cimatron...)
• Programiranje NC strojev (Cimatron,...)
• Izdelava orodij za preoblikovanje kovin in brizganje plastike
• Konstruiranje plasticnih izdelkov in orodij
• Izvajanje simulacij na podrocju brizganja plastike (Moldflow), preoblikovanja plocevine (Pam-Stamp), tlacnega litja (Pam-Cast);
• Seminarji na podrocju plastike, plocevine, proizvodnje orodij
• Organizacija mednarodnih konferenc (ICIT)...

• 3D Scanning and Reverse Engineering Applications
• 2D sketching and 3D modelling 
(I-DEAS, Cimatron...)
• NC machines programming
• (Cimatron,...)
• Making tools for injection molders and metal transformers
• Construction of plastic parts and molds
• Simulations for injection molders (Moldflow), transformers of sheet metals (Pam-Stamp) and pressure die casting (Pam-Cast)
• Seminars on plastics, sheet metals, toolmaking
• Organisation of international conferences (ICIT...)

Zdruzenje raziskovalcev Slovenije - The Association of Slovenian Researchers

Stefanova 12
1000 Ljubljana 
www.zdr-raziskovalcev.si

Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR

Projects
Measurements
Education
Research&development

NAVODNIK d.o.o.

Kidriceva 25
3000 Celje 
www.navodnik.si

Prirocniki “Plastik orodjar”, “Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Katalog “Plastika, guma, kemikalije, orodja, oprema”
Revija PLAST FORMA 

Manual “Plastik orodjar”, “Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Catalogue “Plastics, rubber, chemicals, tools, equipment”
Magazine PLAST FORMA

ERA KOPLAS d.o.o.

Presernova 10
3540 Velenje 
www.era.si

Kooperacija
Marketing
Prodaja materialov in polizdelkov

Cooperation
Marketing
Sale of materials and semifinished products

IZVIR d.o.o.

Ul. Ivanke Uranjek 2
3310 Zalec 
www.izvir.com  

Investicijsko, poslovno, financno in trgovsko svetovanje
Investicijski programi, priprava in ocena

Investment, business, financial and commercial advice
Investment programs, preparation and estimation

ROSINA d.o.o.

Razlagova 23
2000 Maribor 

Marketing
Kooperacija
Posredovanje pri prodaji

Marketing
Cooperation
Sales agency

CONSTRUCTION OF TOOLS

KOLEKTOR LIV d.o.o.

Industrijska cesta 2
6230 Postojna
www.liv.si

Sesalniki in pribor, WC splakovalniki, sanitarni in kuhinjski sifoni, ekstrudirane cevi in profili, brizgani deli za avtomobilsko industrijo

Vacuum cleaners and accessories, flush tanks and armatures, sanitary and sink traps, extruded pipes and profiles, injected molded parts for automotive industry

OPLAST Ofentavsek Tone s.p. 

Tepanje 63
3210 Slovenske Konjice
www.oplast.si

Embalaza
Orodje kot pribor
Navijalci rolet

Packaging
Tool kit
Roller blind winders

FEROPLAST Sabotin Franc s.p.

Moscanci 28
9202 Mackovci

www.feroplast-sp.si

Orodja za brizganje
Brizgani izdelki: tankostenska posoda, pisarniski pribor, piknik pribor, stojala za namizne zastavice

Injection moulding tools
Injection molded products:
thin-walled containers, office stationery, picnic service, stands for table flags

SALVI Orodjarstvo in plastika s.p.

Klanec 2
6310 Izola
www.salvi.si  

Orodja za: avtomobilsko industrijo, brizganje plastike, farmacevtsko ind.., gumarstvo, izdelavo embalaze, modele
Varnostne vezi, zapiralke
CAD modeliranje - projektiranje plasticnih izdelkov in orodij
Izdelava orodij za najpreciznejse in miniaturne izdelke
Brizganje na strojih do 70 ton

Tools for: autoindustry, injection moulding, pharmacy industry, rubber industry, producing packaging, models
Safety bindings, cocks
CAD modeling – projecting of plastic products and tools
Tools for precise and miniature products, Injection moulding on machines up to 70 tons

TECOS
Slovenian Tool and Die Development Center

Kidriceva 25
3000 Celje
www.tecos.si

• Izvajanje digitalizacij in Reverse engineeringa
• 2D risanje in 3D modeliranje
(I-DEAS, Cimatron...)
• Programiranje NC strojev (Cimatron,...)
• Izdelava orodij za preoblikovanje kovin in brizganje plastike
• Konstruiranje plasticnih izdelkov in orodij
• Izvajanje simulacij na podrocju brizganja plastike (Moldflow), preoblikovanja plocevine (Pam-Stamp), tlacnega litja (Pam-Cast);
• Seminarji na podrocju plastike, plocevine, proizvodnje orodij
• Organizacija mednarodnih konferenc (ICIT)...

• 3D Scanning and Reverse Engineering Applications
• 2D sketching and 3D modelling
(I-DEAS, Cimatron...)
• NC machines programming
• (Cimatron,...)
• Making tools for injection molders and metal transformers
• Construction of plastic parts and molds
• Simulations for injection molders (Moldflow), transformers of sheet metals (Pam-Stamp) and pressure die casting (Pam-Cast)
• Seminars on plastics, sheet metals, toolmaking
• Organisation of international conferences (ICIT...)

TEHNOS d.o.o.

Cesta ob zeleznici 1
3310 Zalec
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Polizdelki iz gume, termoplasticne gume, termoplastov in v kombinaciji guma-plastika-kovina
Proizvodnja opreme: drobilci-mlini, susilci, separatorji, skladiscni regali

Semifinished parts of rubber, thermoplastic rubber, thermoplastic and in combination rubber-plastic-metal
Production of equipment: mills, dryers, separators, storage racks

CAE

TECOS
Slovenian Tool and Die Development Center

Kidriceva 25
3000 Celje
www.tecos.si

• Izvajanje digitalizacij in Reverse engineeringa
• 2D risanje in 3D modeliranje 
(I-DEAS, Cimatron...)
• Programiranje NC strojev (Cimatron,...)
• Izdelava orodij za preoblikovanje kovin in brizganje plastike
• Konstruiranje plasticnih izdelkov in orodij
• Izvajanje simulacij na podrocju brizganja plastike (Moldflow), preoblikovanja plocevine (Pam-Stamp), tlacnega litja (Pam-Cast);
• Seminarji na podrocju plastike, plocevine, proizvodnje orodij
• Organizacija mednarodnih konferenc (ICIT)...

• 3D Scanning and Reverse Engineering Applications
• 2D sketching and 3D modelling 
(I-DEAS, Cimatron...)
• NC machines programming
• (Cimatron,...)
• Making tools for injection molders and metal transformers
• Construction of plastic parts and molds
• Simulations for injection molders (Moldflow), transformers of sheet metals (Pam-Stamp) and pressure die casting (Pam-Cast)
• Seminars on plastics, sheet metals, toolmaking
• Organisation of international conferences (ICIT...)

MARKET RESEARCH

UNIVERSITY OF MARIBOR
Faculty of Economics and Business

Razlagova ul. 14
2000 Maribor
www.epf.uni-mb.si

Projekti,
meritve,
izobrazevanje,
RR

Projects
Measurements
Education
Research&development

NAVODNIK d.o.o.

Kidriceva 25
3000 Celje
www.navodnik.si

Prirocniki “Plastik orodjar”,“Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Katalog “Plastika, guma, kemikalije, orodja, oprema”
Revija PLAST FORMA 

Manual “Plastik orodjar”,“Slovenija je ustvarjena za nanotehnologije”
Catalogue “Plastics, rubber, chemicals, tools, equipment”
Magazine PLAST FORMA

ERA KOPLAS d.o.o.

Presernova 10
3540 Velenje
www.era.si

Kooperacija
Marketing
Prodaja materialov in polizdelkov

Cooperation
Marketing
Sale of materials and semifinished products

IZVIR d.o.o.

Ul. Ivanke Uranjek 2
3310 Zalec
www.izvir.com  

Investicijsko, poslovno, financno in trgovsko svetovanje
Investicijski programi, priprava in ocena

Investment, business, financial and commercial advice
Investment programs, preparation and estimation

ROSINA d.o.o.

Razlagova 23
2000 Maribor

Marketing
Kooperacija
Posredovanje pri prodaji

Marketing
Cooperation
Sales agency